De konst- och färdighetsämnen som är gemensamma för alla i den grundläggande utbildningen är musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. Stödmaterialet för konst- och färdighetsämnena innehåller exempelvis introduktioner till målen för undervisningen samt presentationer av uppgifter med beskrivningar av bedömningen av lärandet och kunnandet. Syftet är att med hjälp av exempel inspirera och stödja lärarna i planeringen av undervisningen i konst- och färdighetsämnen samt i utvecklingen av sin egen bedömningskompetens. Stödmaterialet för konst- och färdighetsämnen kan användas och tillämpas på olika sätt.

Planeringen av undervisningen under ett läsår baserar sig framför allt på läroämnets mål för undervisningen för årskursen och deras centrala innehåll; hurdant lärande och hurdan kompetensutveckling undervisningen ska främja. Kunskapskraven för målen för undervisningen beskriver den nivå av kunnande som ställs för respektive vitsord. Ett mål för lärandet som härletts från ett mål för undervisningen kan hjälpa läraren att förstå vad eleverna ska studera och sträva efter i sina studier.

Taide ja taitoaineet koostuvat viidestä oppiaineesta: Musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous.