Olika instanser bidrar till tryggheten och säkerheten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet. För att arbetet för att främja säkerheten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet ska vara effektivt förutsätts att man kontinuerligt samverkar och kommunicerar med samarbetsnätverket.
Opettajat kokoustavat

Till säkerheten vid en verksamhetsenhet, skola eller läroanstalt bidrar förutom den egna säkerhetsorganisationen även till exempel följande samarbetspartner: skol- och studerandehälsovården eller rådgivningen, räddningsväsendet, polisen, arbetarskyddet, företagshälsovården, hälsoskyddet, barnskyddet samt fastighetskötaren och -ägaren.