På den här sidan redogörs närmare för vilka anmälningsskyldigheter och -rättigheter personalen inom undervisningsväsendet har. Man kan alltid vara i kontakt med barnskyddet och polisen för att fråga om råd så att barnet hålls anonymt.
Kädenjälkiä ikkunassa