Mångsidig kompetens är en central del av de nya grunderna för gymnasiets läroplan. I videon presenterar undervisningsråden Pamela Granskog, Yvonne Nummela och Paula Mattila den mångsidiga kompetensen och de olika delområdena.
Yvonne Nummela, Paula Mattila och Pamela Granskog öppnar upp delområdena inom mångsidig kompetens.