När läroanstalter och lärare ges i uppgift att ta sig an temat hållbar framtid och mångsidig kompetens, känns uppgiften förståeligt nog stor och tidskrävande. Var börjar man ens för att närma sig så mångformiga och ständigt föränderliga helheter?

När tiden och de övriga resurserna helt enkelt inte verkar räcka till för att ”göra något extra”, finns det skäl att ordentligt förankra arbetet för en hållbar framtid i de uppgifter som i vilket fall måste utföras. Här blir den mångsidiga kompetensen som läroämnena eftersträvar ett trumfkort.
 Laaja-alainen osaaminen ja kestävä tulevaisuus

Skribenter: projektarbetare Anjuli Korhonen och undervisningsråd Paula Mattila (på finska)