Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet utvecklar för närvarande indikatorer, alltså forskningsbaserade mätare, för att utveckla kvaliteten på den grundläggande konstundervisningen. Läs mer!
Lapsi rakentaa kolmiulotteista rakennelmaa tikuista ja värikkäistä palloista.

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet utvecklar för närvarande indikatorer, alltså forskningsbaserade mätare, för att utveckla kvaliteten på den grundläggande konstundervisningen. Med hjälp av mätarna kan utbildningsanordnarna främja den pedagogiska och strategiska utvecklingen inom den grundläggande konstundervisningen. 

I samband med att indikatorerna fastställts förstärks också den forskningsbaserade grunden för verksamheten inom den grundläggande konstundervisningen. För närvarande finns rätt så lite kvalitativa eller kvantitativa data som regelbundet samlas in på nationell nivå om den grundläggande konstundervisningen.