Krisen i Ukraina syns på många sätt i sociala medier som barnen och de unga använder. Det här stödmaterialet kan hjälpa skolorna och läroanstalterna i att hantera det innehåll som barnen och de unga tar del av i sociala medier. Det är viktigt att stärka barnets och den ungas upplevelse av att man också i skolan och läroanstalten öppet får tala om innehållen i sociala medier och känslor som de väcker.
Smarttelefon.