Det är viktigt att kontinuerligt påminna barnen, eleverna och de studerande inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet om förfaringssätten som tillämpas för att förhindra spridningen av coronaviruset. Man ska i mån av möjlighet även informera eleverna och vårdnadshavarna på deras eget modersmål.
Kuvituskuva, opettaja neuvoo oppilasta

På den här sidan har vi samlats länkar till material på flera språk som berör coronavirusepandemin och hur man skyddar sig mot viruset. Materialet innehåller också stöd för vårdnadshavarna i diskussionen med barnen och de unga.

På sidan finns också exempel på avgiftsfria digitala läromedel och material som kan användas i undervisningen.

Bakom länkarna finns också material som kan användas inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, undervisning i svenska som andraspråk och för övrigt stöd för fostran och undervisning.