Syftet med den fördjupade lärokursen i mediekonst är att stärka elevens färdigheter att kreativt utnyttja medieteknologi i konstnärlig verksamhet. Läroplanen för den fördjupade lärokursen i mediekonst kan baseras exempelvis på traditionerna inom film och videokonst, mediekonst, fotografi, ljudkonst, spel, programmering, installationer, performance och culture jamming. Eleverna uppmuntras att pröva på och identifiera nya, fördomsfria sätt att använda den nya teknologin i sitt eget uttryck.

Det finns två lärokurser i mediekonst: en fördjupad lärokurs och en allmän lärokurs. Målet är att uppmuntra eleverna att undersöka och behandla sin egen existens, sin identitet och kultur med hjälp av medieverktyg. Syftet är att skapa förutsättningar för eleven att bygga upp ett mångsidigt medieförhållande och ett livslångt intresse för mediekonst. De båda lärokurserna har som målsättning att främja elevernas delaktighet i den omgivande mediekulturen och i samhället i övrigt. Elevens färdigheter att använda teknologi som medel för sitt eget tänkande och uttryck utvecklas genom mångsidig övning och målinriktat konstnärligt arbete.