Utbildningsstyrelsen söker medlemmar till arbetslivskommissionernas nya mandatperiod för tiden 1.1.2021-31.12.2023. Ansökan börjar i maj och tar slut 15.9.2020. Utbildningsstyrelsen besluter om sammansättningen på arbetslivskommissionerna senast i slutet av november.