Utbildningsstyrelsen söker medlemmar till arbetslivskommissionernas nya mandatperiod för tiden 1.1.2024-31.12.2026. Ansökan börjar i maj och tar slut 15.9.2023. Utbildningsstyrelsen slår fast sammansättningen av arbetslivskommissionerna senast i slutet av året.