Hoppa till huvudinnehåll

Modersmål och litteratur i gymnasiet


Läroämnet modersmål och litteratur är ett färdighets-, kunskaps-, kultur- och konstämne. Undervisningen i modersmål och litteratur har som mål att de studerande ska nå en sådan kompetens gällande kommunikation och multimodalitet som krävs vid fortsatta studier och i arbetslivet samt för ett aktivt medborgarskap. Läroämnets uppdrag är bland annat att bidra till en språklig och kulturell allmänbildning och hjälpa den studerande att bygga upp sin identitet och värdesätta sin kultur och sitt språk.

Läroämnet består av 12 lärokurser: svenska och litteratur, finska och litteratur, samiska och litteratur, romani och litteratur, teckenspråk och litteratur, modersmål och litteratur för studerande med övriga modersmål, svenska som andraspråk, finska som andraspråk, svenska för samisktalande, finska för samisktalande, svenska för teckenspråkiga och finska för teckenspråkiga.

Stöd för undervisning och lärande

Stödmaterial för modersmål och litteratur - GLP2021

Stödmaterial för modersmål och litteratur - GLP2021

Stödmaterial för utarbetandet och genomförandet av läroplanen för modersmål och litteratur som träder i kraft 1.8.2021.

Undervisning i modersmål och litteratur på distans

Undervisning i modersmål och litteratur på distans

Distansundervisningen i modersmål och litteratur lyckas bra då undervisningen planeras väl och man i undervisningen via nätet fäster särskild uppmärksamhet vid interaktionen, möjligheterna att ge respons och att uppgifterna är mångsidiga.

Muntliga färdigheter och kommunikationsfärdigheter som en del av undervisningen…

Muntliga färdigheter och kommunikationsfärdigheter som en del av undervisningen…

Kommunikationsfärdigheter är en viktig del av den studerandes studie- och arbetslivsfärdigheter och har en viktig betydelse för livskompetensen och välbefinnandet. På den här sidan hittar du information om muntliga färdigheter och kommunikationsfärdigheter i undervisningen i modersmål och litteratur.

Slutprovet i muntlig kommunikation

Slutprovet i muntlig kommunikation

Utbildningsstyrelsen utarbetar årligen ett slutprov i muntlig kommunikation för att mäta och bedöma färdigheter i muntlig kommunikation bland studerande i gymnasiet och inom andra stadiets yrkesutbildning. På sidan hittas information om slutprovet i muntlig kommunikation och hur man förbereder sig för det.

Studentprovet i modersmål

Studentprovet i modersmål

Efter avlagda gymnasiestudier i modersmål och litteratur deltar den studerande i studentprovet i modersmål. På den här sidan hittar du information om studentprovet i modersmål och hur du kan förbereda dig inför det.

Stöd för undervisningen i modersmål och litteratur

Stöd för undervisningen i modersmål och litteratur

På den här sidan har vi samlat material, länkar och uppgifter om olika nätverk som stöd för undervisningen i läroämnet modersmål och litteratur.

Guider och material

Svenska dagen 6.11.2020

Svenska dagen firas den sjätte dagen i november. På sidan finns det samlat material och information om Svenska dagen som stöd för undervisningen.