Hoppa till huvudinnehåll

Modersmål och litteratur i gymnasiet


Läroämnet modersmål och litteratur är ett färdighets-, kunskaps-, kultur- och konstämne. Undervisningen i modersmål och litteratur har som mål att de studerande ska nå en sådan kompetens gällande kommunikation och multimodalitet som krävs vid fortsatta studier och i arbetslivet samt för ett aktivt medborgarskap. Läroämnets uppdrag är bland annat att bidra till en språklig och kulturell allmänbildning och hjälpa den studerande att bygga upp sin identitet och värdesätta sin kultur och sitt språk.

Läroämnet består av 12 lärokurser: svenska och litteratur, finska och litteratur, samiska och litteratur, romani och litteratur, teckenspråk och litteratur, modersmål och litteratur för studerande med övriga modersmål, svenska som andraspråk, finska som andraspråk, svenska för samisktalande, finska för samisktalande, svenska för teckenspråkiga och finska för teckenspråkiga.