När en studerande kommer till gymnasiet får hen ett större ansvar för sitt eget lärande. Motivationsproblem, att vara ovan med självständiga studier och olika inlärningssvårigheter kan dock vara verkliga utmaningar för det egentliga lärandet. Modulen Lär dig att lära dig kan fungera som stöd för att bygga upp studieavsnittet för studiefärdigheter samt för undervisningen i andra ämnen och när den studerande ska tillägna sig sakinnehåll. Man kan välja och tillämpa de innehåll som känns relevanta.
Illustrationsbild, man och kvinna arbetar i par

I modulen Lär dig att lära dig är det bra om handledaren utgår från den studerandes uppfattning om sitt eget lärande. Det är bra att systematiskt eller anpassat enligt den studerande tillsammans gå igenom följande saker:

  • vilken betydelse har motivation och hur den kan förbättras?
  • hur kan man öva tidsanvändning?
  • hurdan är den studerandes uppfattning om sig själv som lärande individ?
  • hur påverkar förmågan att koncentrera sig och utmaningar med koncentrationen lärandet?
  • hur främjas lärandet när man gör anteckningar?
  • hur kan man närma sig studier i främmande språk eller matematik?
  • vikten av att ta hand om sitt välbefinnande och hur hanterar man stress
  • hur påverkas lärandet av utmaningar med att läsa och skriva?
  • vad avses med inlärningssvårigheter och hur studerar man om man har inlärningssvårigheter?

I denna modell har ovan nämnda aspekter delats in i elva temaområden där man beskriver det centrala innehållet för varje område. När (special)läraren planerar modulen Lär dig att lära dig kan hen använda temaområdena för att bygga upp innehållet i modulen.