Målen för mångsidig kompetens genomförs i alla moduler i läroämnet religion. I detta stödmaterial finns exempel på hur den mångsidiga kompetensen kopplas till RE-modulernas mål och centrala innehåll.


Ungdomar som lyfter på hatten för varandra