Målen för mångsidig kompetens genomförs i alla moduler i läroämnet psykologi. Det här stödmaterialet innehåller exempel på hur den mångsidiga kompetensen kopplas till modulernas mål och innehåll.

Vinst