Pyörätuolissa oleva oppilas suorittaa Move!-mittauksia ja vieressä seisova opettaja valvoo suoritusta.

Webbplatsen och materialet uppdateras

Syftet med responsen kring den fysiska funktionsförmågan är att i första hand hjälpa eleven och hans eller hennes familj att förstå kopplingen mellan den fysiska funktionsförmågan och elevens hälsa och ork, det dagliga välbefinnandet och skolgången. Att närma sig eleven på ett uppmuntrande och positivt sätt hjälper eleven att ta emot konstruktiv feedback.

Fysisk funktionsförmåga

Med fysisk funktionsörmåga avses kroppens funktionella förmåga att klara av de uppgifter som kräver fysisk ansträngning och att uppnå uppställda mål. Den kommer till uttryck som förmåga att röra sig av egen kraft, att utöva fritidssysselsättningar och att klara av vardagssysslor. En god fysisk funktionsförmåga hjälper barnet att ta sig till och från skolan och sina fritidssysselsättningar, att själv orka bära sin skol- och fritidsutrustning samt att orka koncentrera sig. Den hjälper också i att skriva, rita, musicera och utföra tankearbete och handarbete såväl i skolan som under fritiden. En god fysisk funktionsförmåga befrämjar också elevens psykiska och sociala utveckling och välmående, eftersom de gemensamma lekar och spel som utvecklar funktionsförmågan också samtidigt tränar sociala färdigheter och hantering av känslor.

Utöver en god fysisk funktionsförmåga hjälper en hälsosam kost och tillräcklig nattsömn eleven att orka med vardagens ansträngningar och att också njuta av sina fritidssysselsättningar. Den fysiska funktionsförmågan är av avgörande betydelse för barnets dagliga välbefinnande och hälsa.

Utveckling av den fysiska funktionsförmågan går hand i hand med barnets växande och utveckling. Uthållighet, rörlighet, snabbhet, styrka och skicklighet är delområden inom den fysiska funktionsförmågan som alla kan förbättra om de vill. Fysisk funktionsförmåga kan inte lagras, utan dess delområden kräver en viss mängd träning och motion för att utvecklas och upprätthållas. Utöver skolans gymnastiktimmar är det viktigt att också utanför skoltid utveckla och upprätthålla den fysiska funktionsförmågan. Enligt rekommendationen borde 7–13-åringar dagligen i flera etapper röra på sig så de blir andfådda åtminstone 1,5 timme, och 13–16-åringar i åtminstone en timme varje dag. Skolans gymnastiktimmar borde kunna organiseras så att en 45 minuters lektion innehåller 30 minuter rask motion och en 90 minuters lektion 60 minuter rask motion.
I Move-mätningen mäts elevens fysiska funktionsförmåga på sex olika mätningsdelområden. Responsen betyder:

Move-hymynaama paras

Inom detta delområde är elevens fysiska funktionsförmåga på en god nivå, vilket gör att de dagliga sysslorna löper lätt. Fysisk funktionsförmåga kan inte lagras, så regelbunden och mångsidig träning av de olika delområdena är viktigt för att upprätthålla funktionsförmågan. Uppmuntra eleven att fortsätta på samma sätt!

Move-hymynaama, keskimmäinen

Inom detta delområde är elevens fysiska funktionsförmåga på en sådan nivå att de dagliga sysslorna löper. Fysisk funktionsförmåga kan inte lagras, så regelbunden och mångsidig träning av de olika delområdena är viktigt för att utveckla och upprätthålla funktionsförmågan. Med små extraövningar förbättras elevens ork och välmående!

Move-hymynaama, alin

Elevens fysiska funktionsförmåga behöver träning inom detta delområde. De delområden inom funktionsförmågan som behöver stärkas kan lätt förbättras genom att lägga till motion i vardagssysslorna, exempelvis under skolvägen eller på rasterna. Man ska också uppmuntra eleven att prova på nya aktiva sätt att tillbringa sin fritid eller att prova på nya motionsformer.

Passligt med motion graf