Oppilas suorittaa Move!-mittauksia. Kuvassa oppilas tekee ylävartalon kohotusta. Vain polvet ja kurottavat kädet sekä varmistavan opettajan kädet näkyvät.

Webbplatsen och materialet uppdateras

Fysisk funktionsförmåga

Med fysisk funktionsförmåga avses kroppens funktionella förmåga att klara av uppgifter som kräver fysisk ansträngning och att uppnå uppställda mål. Den kommer till uttryck som förmåga att röra sig av egen kraft, att hålla på med fritidssysselsättningar och att klara av vardagssysslor. En god fysisk funktionsförmåga hjälper barnet att ta sig till och från skolan och sina fritidssysselsättningar, att själv orka bära sin skol- och fritidsutrustning och att orka koncentrera sig, skriva, rita och utföra tankearbete och handarbete såväl i skolan som under fritiden. Med hjälp av en god fysisk funktionsförmåga orkar eleven också umgås med kamrater och syssla med annat trevligt på fritiden. Vidare hjälper en hälsosam kost och tillräcklig nattsömn eleven att orka med vardagens ansträngningar och att också njuta av sina fritidssysselsättningar. Den fysiska funktionsförmågan är avgörande för barnets dagliga välbefinnande och hälsa.

Utveckling av den fysiska funktionsförmågan går hand i hand med barnets växande och utveckling. Uthållighet, rörlighet, snabbhet, styrka och skicklighet är delområden inom den fysiska funktionsförmågan, som alla kan förbättra om de vill. Fysisk funktionsförmåga kan inte lagras, utan dess delområden kräver en viss mängd träning och motion för att utvecklas och upprätthållas. Utöver skolans gymnastiktimmar är det viktigt att också utanför skoltid utveckla och upprätthålla den fysiska funktiionsförmågan. Rekommendationen är att 7–13-åringar borde röra på sig i flera etapper så att de blir andfådda åtminstone 1,5 timme och 13–16-åringar åtminstone en timme varje dag.

Move-hymynaama paras

Ert barns fysiska funktionsförmåga är på god nivå, vilket gör att de dagliga sysslorna löper lätt. Fysisk funktionsförmåga kan inte lagras, så regelbunden och mångsidig träning av de olika delområdena är viktigt för att upprätthålla funktionsförmågan. Uppmuntra ert barn att fortsätta på samma sätt!

 

Move-hymynaama, keskimmäinen

Ert barns fysiska funktionsförmåga är på en sådan nivå att de dagliga sysslorna löper. Fysisk funktionsförmåga kan inte lagras, så regelbunden och mångsidig träning av de olika delområdena är viktigt för att utveckla och upprätthålla funktionsförmågan. Med små extraövningar förbättras ert barns ork och välmående!

 

Move-hymynaama, alin

Ert barns fysiska funktionsförmåga behöver träning. De delområden inom funktionsförmågan som behöver stärkas kan lätt förbättras genom små övningar vid sidan av de vanliga dagliga göromålen. Att motionera tillsammans är roligt!

Passligt med motion graf