Resultaten från Move!-mätningarna samlas årligen i statens idrottsråds informationssystem, som drivs av CSC. Identifieringsuppgifter om enskilda elever samlas inte in och publiceras inte i något skede av mätningarna.

Statens idrottsråd svarar för att responsmaterial från skolorna, kommunerna och hela landet finns tillgängligt årligen före utgången av oktober.

Resultaten från Move!-mätningarna kan utnyttjas på många olika sätt: För enskilda elever samlar Move! information och respons om den egna fysiska funktionsförmågan och tips för hur den kan utvecklas.

  • Elevernas föräldrar får information om sina barns fysiska funktionsförmåga och om vad de borde fästa uppmärksamheten vid gällande sitt barns välbefinnande.
  • Hälsovårdaren får information om faktorer som eventuellt påverkar elevens ork och välbefinnande.
  • Läraren får information om vilka delområden inom den fysiska funktionsförmågan som bör uppmärksammas i undervisningen.
  • På kommunal, regional och nationell nivå producerar Move! objektiv information om barns och ungas fysiska funktionsförmåga som kan användas till exempel som stöd vid utvecklingen och uppföljningen av hälsofrämjande åtgärder inom den nationella idrotts- och hälsopolitiken och i kommunerna.