Musiken erbjuder ett unikt verktyg för kontakt med den omgivande världen, andra människor, fenomen i samhället och sig själv.

Syftet med bedömningskriterierna och kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 är att underlätta lärarens bedömnings- och planeringsarbete. Bedömningskriterierna och kunskapkraven ska vara ett stöd för planeringen av en årsklocka för undervisningen samt för planeringen av studiehelheter och lärandeuppgifter. Bedömningen och planeringen av undervisningen går hand i hand.
Piirros kolmesta värikkäästä linnusta laulamassa, soittamassa sekä tanssimassa.

Musikens element förblir desamma från ett skolår till nästa. Uppgifterna blir bara mer utmanande när eleverna blir äldre och deras färdigheter utvecklas. År efter år arbetar man med samma saker: harmoni, rytm, klangfärg, melodi, dynamik, det vill säga praktiskt spelande, sång, rörelser till musik, kreativt skapande och lyssnande. Även redskapen förblir desamma: ett billigt och lätt instrument som exempelvis akustisk gitarr kan användas av alla barn från årskurs ett. Många elever i årskurs ett övar kanske i allmänhet på att skilja mellan e- och a-strängen, medan elever i årskurs nio i bästa fall kanske kan läsa TAB och grepptabeller. Musikalisk kunskap visar sig i att färdigheterna utvecklas. 

I undervisningssituationer skiljer man inte nödvändigtvis mellan målen. Ofta arbetar man med flera olika mål i samma aktivitet: man spelar och sjunger, övar på att fungera som medlem i en musikgrupp samt studerar musikaliska notationssätt och kulturell förståelse.