Yrkesutbildningen ger flexibla möjligheter att i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK) komma överens om olika sätt att förvärva och påvisa kunnande. Genom distansundervisning kan den studerande flexibelt förvärva kunnande utgående från den egna livssituationen. Mängden distansundervisning har inte begränsats inom yrkesutbildningen och distansundervisningen används mångsidigt i de gemensamma exmensdelarna och vid sidan av lärandet som sker på arbetsplatsen och vid läroanstalten.
Selin oleva tyttö istuu tietokoneen ääressä

Texten är uppdaterad 29.6

Det mest centrala i lärarens arbete är att under alla omständigheter handleda den studerande och stöda hens lärande i olika miljöer. Läraren kan använda olika digitala verktyg och metoder. Därtill ska läraren även i en digital miljö kunna stöda den studerande i skapandet av en yrkesidentitet, förvärvandet av kunskaper och färdigheter, samhörigheten samt färdigheterna för livslångt lärande. För detta kan man även använda olika former av studier på distans.

Självständiga studier på nätet

De studerande studerar självständigt med hjälp av olika digitala lärmiljöer och -plattformar. Som stöd för studierna kan man även använda material som finns på nätet, såsom anvisningar och handböcker som företag eller utrustningstillverkare har på sina webbplatser. Utöver dessa kan man även använda principerna för omvänd undervisning: den studerande får material och uppgifter om det ämnesområde som ska studeras och studerar sedan självständigt på egen tid. Därefter bokar men ett gemensamt distansmöte där man kan ställa frågor och få kamratstöd samt råd av läraren och handledaren/assistenten. Man kan ordna träffar via nätet för hela gruppen eller för enskilda studerande.

Flerformsstudier på nätet

Flerformsstudier genomförs antingen självständigt eller i små grupper under ledning eller handledning av läraren. Man använder sig av olika digitala lärmiljöer och -plattformar. I studierna använder man på ett varierat sätt olika metoder och lärmiljöer samt material. Läraren kan också göra studierna mer mångsidiga med hjälp av simuleringar, digitala lärspel, virtuella verkligheter och öppet material på nätet.

Nätbaserade studier under lärarens ledning

Undervisning på nätet kan genomföras i realtid, då läraren och de studerande samtidigt sitter framför en digital enhet (en dator, pekplatta eller smarttelefon), men fysiskt befinner sig på olika platser. Därtill kan man använda sig av digitala lärplattformar, där studiematerialen och -uppgifterna finns. I de digitala lärmiljöerna kan den studerande bland annat utföra uppgifter och test samt vara i kontakt med läraren och andra studerande.