Den här anvisningen handlar om ordnande av grundläggande konstundervisning under läsåret 2020-2021.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

Texten har uppdaterats 9.10.2020

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har den 4 augusti 2020 publicerat rekommendationer med vilka man kan minska smittspridningen och begränsa exponeringen. Det är viktigt att anordnarna av grundläggande konstundervisning aktivt följer med hur coronaepidemin utvecklas och iakttar givna bestämmelser och rekommendationer i sin verksamhet. Anordnarna av grundläggande konstundervisning bestämmer, inom ramen för lagstiftningen som råder under normala förhållanden, om anordnandet av undervisningen på ett ändamålsenligt och tryggt sätt. Grundläggande konstundervisning kan vid behov ordnas på alternativa sätt som ersätter närundervisning.