I det här stödmaterialet som riktar sig till utbildningsanordnarna informeras om beredskap för undervisningsarrangemangen vårterminen 2021, om genomförandet av undervisning, stöd för lärandet och skolgången, elevvården, skolbespisningen, skoltransporterna och skolans övriga verksamhet som coronavirusepidemin kan inverka på. Arrangemangen är i huvudsak desamma som på hösten men i det här materialet har vi preciserat de punkter som ändras eller som det är skäl att fästa extra uppmärksamhet vid.

Utgångspunkten är att undervisningen ordnas som närundervisning under våren. Det är möjligt att övergå till avvikande undervisningsarrangemang endast om de lagstadgade villkoren uppfylls. Man kan vara tvungen att övergå från närundervisning till undervisning med digitala förbindelser (i fortsättningen distansundervisning) även på grund av karantän, isolering eller om en elev eller elevens familjemedlem hör till en riskgrupp.

I anvisningen har ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar, som trädde i kraft 22.2.2021, beaktats. Ändringen i lagen medför skyldigheter även för utbildningsanordnarna.

Texten har uppdaterats 25.3.2021