När coronasituationen stabiliseras är målet att tillsammans bygga upp en smidig, välmående och trygg vardag. Förutom återhämtningen från coronasituationen kan även Rysslands attack mot Ukraina ha påverkat atmosfären i skolgemenskaperna.
Kuvituskuva, opettaja näyttää neuvoo lasta

Sidorna uppdateras inte längre. Den här sidan uppdaterades senast sommaren 2022.

Det är bra att fästa uppmärksamhet vid återhämtningen redan under kristiden. Under exceptionella tider är det viktigaste att trygga en så vanlig och god vardag som möjligt inom småbarnspedagogik och utbildning för barn och unga. Samtidigt är det viktigt att sörja för hela personalens, även ledningens, välbefinnande och ork. Det är viktigt att personalen kan fokusera på undervisning, handledning och fostran. Under den exceptionella tiden har man också kunnat lära sig nytt och hitta nya verksamhetssätt och styrkor som kan utnyttjas i framtiden. Likaså har det eventuellt varit nödvändigt att ta i bruk verksamhetsmodeller som det finns skäl att avstå från när situationen stabiliseras.

Skolornas ledning och personal har gjort ett mycket viktigt och fint arbete för att trygga lärandet, välbefinnandet och skolans vardag trots coronasituationen. I skolgemenskaperna har man lyckats utveckla resiliens och kristålighet, som fortfarande behövs. Effekterna av coronapandemin kan vara långvariga och de kan ännu synas med fördröjning under en lång tid. Effekterna av pandemitiden är sammanflätade med effekterna av andra kriser och man kan inte nödvändigtvis längre entydigt identifiera vad konsekvenserna beror på.

Syftet med detta material från Utbildningsstyrelsen är att stödja undervisningsanordnare och skolor i deras återhämtning från den exceptionella tiden under de senaste åren. I stödmaterialet framgår det vad det är bra att fästa uppmärksamhet vid i början av läsåret 2022–2023 angående planeringen av undervisningen och den övriga skolans verksamhet och i anslutning till återhämtningen från coronapandemin. Utifrån undersökningar och utredningar har man i materialet samlat observationer om hur coronaviruset har påverkat lärande och skolgången och hur man kan återhämta sig från den exceptionella tiden.