Coronaviruspandemin inverkar på anordnandet av gymnasieutbildningen läsåret 2020–2021. Inledningen av läsåret förutsätter god planering för att bygga upp smidiga verksamhetssätt. Det är möjligt att man under läsåret 2020–2021 behöver se över undervisningsarrangemangen på antingen nationell, regional eller lokal nivå om läget med coronaviruset varierar.
Kuvituskuva, opiskelijat piirtävät liitutaululle

Texten har uppdaterats till behövliga delar 3.5.2021. Texten har setts över och uppdaterats till behövliga delar 25.3.2021. I texten finns bland annat nya avsnitt som berör skyldigheterna enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft 22.2.2021 och rekommendationer för att stödja välbefinnandet i distansundervisningen.