Coronaviruspandemin inverkar på anordnandet av gymnasieutbildningen läsåret 2020–2021. Inledningen av läsåret förutsätter god planering för att bygga upp smidiga verksamhetssätt. Det är möjligt att man under hösten 2020 behöver se över undervisningsarrangemangen på antingen nationell, regional eller lokal nivå, om antalet coronavirusfall ökar i snabb takt. Utbildningsstyrelsen informerar om situationen under läsårets gång.
Kuvituskuva, opiskelijat piirtävät liitutaululle

Texten har uppdaterats 11.8.2020.

I gymnasierna återgick man den 14 maj 2020 till ordnande av undervisning i enlighet med lagstiftningen som råder under normala förhållanden. I gymnasierna kartlade man de studerandes välbefinnande och deras framsteg i studierna under undantagsförhållandena.