Då coronapandemin möjligtvis lättar är målet att vi tillsammans kan skapa en ny, fungerande, välmående och trygg vardag under läsåret 2021–2022. Vardagen i gymnasiet påverkas förutom av pandemin även av förnyelserna som berör gymnasieutbildningen och som träder i kraft läsåret 2021–2022. Fokus för förnyelserna har särskilt legat på att stärka de gymnasiestuderandes välbefinnande, stödet för lärande samt delaktigheten och den gemensamma verksamheten. De här målsättningarna blir en del av vardagen i gymnasiet samtidigt som man försöker återhämta sig från den exceptionella situation som coronapandemin har medfört. Det viktiga är att trygga positiva rutiner som stärker samhörigheten och gemenskapen, att sörja för personalens och de studerandes ork samt att säkerställa de studerandes möjligheter att studera och att i tillräcklig mån få handledning och stöd.
Opettaja ja oppilaita tietokoneen ääressä.

Utgångspunkten för förberedelserna inför höstterminen 2021 ska vara att de studerande i allt högre grad och mer långvarigt kan delta i närundervisningen. Därmed är det bra att lokalt planera hur återhämtningen från den exceptionella situation som coronaviruset har orsakat ska genomföras. På lokal nivå kan coronasituationen också förutsätta beredskap för att vid behov övergå till distansundervisning. Stödmaterial för beredskap som gäller coronaviruset finns på sidan Beredskap för situationer som coronaviruset föranleder i gymnasieutbildningen fr.o.m. 1.8.2021. Se även materialet från det svenskspråkiga webbinariet inför höstterminen 2021. Webbinariet behandlar både återhämtning och fortsatt beredskap och är gemensamt för alla utbildningsformer.