När coronasituationen stabiliseras är målet att tillsammans bygga upp en smidig, välmående och trygg vardag. Förutom återhämtningen från coronapandemin har även Rysslands attack mot Ukraina kunnat påverka atmosfären i gymnasiegemenskaperna.
Opettaja ja oppilaita tietokoneen ääressä.

Sidorna uppdateras inte längre. Den här sidan uppdaterades senast sommaren 2022.

Det är bra att fästa uppmärksamhet vid återhämtningen redan under kriserna. Under exceptionella tider är det viktigaste att trygga en så vanlig och god vardag som möjligt inom fostran och utbildning för unga. Samtidigt är det viktigt att sörja för hela personalens, även ledningens, välbefinnande och ork. Det är viktigt att personalen kan koncentrera sig på undervisnings- och handledningsarbetet. Under exceptionella tider har man också kunnat lära sig nytt och hitta nya tillvägagångssätt och styrkor som kan utnyttjas i framtiden. Likaså har det kunnat vara nödvändigt att ta i bruk verksamhetsmodeller som det finns skäl att frångå när man återgår till normala förhållanden.

Gymnasiernas ledning och personal har gjort ett mycket viktigt och fint arbete för att trygga lärandet, välbefinnandet och gymnasiets vardag trots coronapandemin. I gymnasiegemenskaperna har man lyckats utveckla resiliensen och kriståligheten, som fortfarande behövs. Konsekvenserna av coronapandemin kan vara långvariga och de kan ännu synas med fördröjning under en lång tid. Konsekvenserna av pandemitiden är sammanflätade med effekterna av andra kriser och man kan inte nödvändigtvis längre entydigt identifiera vad konsekvenserna beror på.

Syftet med detta material från Utbildningsstyrelsen är att stöda utbildningsanordnare och gymnasier i deras återhämtning efter den exceptionella tiden under de senaste åren. I stödmaterialet berättas om vad det är bra att i början av läsåret 2022–2023 fästa uppmärksamhet vid angående planeringen av undervisningen och den övriga skolans verksamhet och vid återhämtningen efter coronapandemin. Utifrån undersökningar och utredningar har man i materialet samlat observationer om hur pandemin har påverkat studierna och hur man kan återhämta sig från den exceptionella tiden.

Stödmaterial för fortsatt coronasituation hittas på sidan: 

Beredskap för fortsatt coronasituation inom småbarnspedagogik och utbildning 1.8.2022

Stödmaterial för krisen i Ukraina hittas på sidan: 

Undervisningsväsendet, internationella program och Rysslands attack mot Ukraina