Planeringen och genomförandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten grundar sig på lagstiftningen som berör den grundläggande utbildningen.
Oppilaita istuvamassa luokkahuoneen lattialla.

Texten har uppdaterats och preciserats 26.3.2021. I texten finns bland annat tillägg om skyldigheter som gäller hygien och avstånd enligt lagen om smittsamma sjukdomar samt andra preciseringar.