Utgångspunkten är att utbildningen hösten 2020 inleds som närundervisning i läroanstalterna och på arbetsplatserna. Utbildningsanordnaren ska följa med coronasituationen och enligt behov vara förberedd på att ordna undervisningen i form av distansundervisning. Den studerandes individuella situation tas i beaktande som en del av den personliga tillämpningen.
Opettaja ja kaksi opiskelijaa ammatillisen oppilaitoksen herkkupuodin kassalla.

Texten har uppdaterats 6.8.2020