Då coronaepidemin möjligtvis lättar är målet att vi tillsammans kan skapa en ny, fungerande, välmående och trygg vardag. Vardagen påverkas förutom av coronatiden även av reformen med den utvidgade läroplikten. Fokus för den utvidgade läroplikten har särskilt legat på att stärka de studerandes välbefinnande, stödet för lärande samt delaktigheten och den gemensamma verksamheten. De här målsättningarna blir en del av vardagen samtidigt som man försöker återhämta sig från den exceptionella situation som coronaepidemin har medfört. Det viktigaste är att säkerställa positiva rutiner som stärker samhörigheten och gemenskapen, att se till personalens och de studerandes ork samt att trygga de studerandes möjligheter att studera och att i tillräcklig mån få handledning och stöd.
Tyttö kiristää ruuvia