Utbildningsstyrelsens anvisningar om ordnande av yrkesutbildning på arbetsplatser.
Kuvituskuva, opiskelija mittaa kangasta

Texten har setts över och uppdaterats till behövliga delar 26.3.2021. I texten finns bland annat nya avsnitt om skyldigheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar, rengöring av lokalerna och om påvisande av kunnande som förutsätter fysisk eller nära kontakt.