Utbildningsstyrelsens anvisningar om ordnande av yrkesutbildning på arbetsplatser.
Kuvituskuva, opiskelija mittaa kangasta

Texten har uppdaterats 6.8.2020