Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten.

Målet med pedagogisk dokumentation är att:
1. lära känna det enskilda barnet
2. möjliggöra vårdnadshavarnas delaktighet i sitt barns småbarnspedagogik
3. förstå relationerna barnen emellan
4. känna igen och förstå på vilket sätt personalen och barnen i gruppen kommunicerar med varandra.

Dokumentation som har samlats in under en längre tid är en viktig del av utvärderingen av den pedagogiska verksamheten och personalens självvärdering av verksamheten. Stödmaterialet öppnar upp innebörden av pedagogisk dokumentation så som den definieras i grunderna för planen för småbarnspedagogik och ger exempel på hur man i praktiken kan förverkliga pedagogisk dokumentation som en process.

Exemplen som tas upp riktar sig i första hand till småbarnspedagogisk verksamhet på daghem, men kan även anpassas till familjedagvård och övrig småbarnspedagogisk verksamhet. Det finns flera sätt att förverkliga pedagogisk dokumentation på.