En studerande som planerar sina studier och sin framtid behöver handledning med utrymme för personliga handledningssamtal. Läs mer om principerna för de personliga handledningssamtalen och deras betydelse i studiehandledningen.
Koululainen

I gymnasiet gör varje studerande upp en individuell studieplan som innehåller en studieplan, en plan för studentexamen och en plan för fortsatta studier och karriären. En studerande som planerar sina studier och sin framtid behöver handledning när hen försöker gestalta sambandet mellan olika aspekter och deras effekter samt de möjligheter som erbjuds. I gymnasiet är det viktigt att reservera tid för personliga handledningssamtal både genast i början av studierna och under studietiden. Under samtalen med den studerande kan man fokusera på den studerandes situation, resurser, önskemål och planer.

I följande avsnitt presenteras principerna och processen för personliga handledningssamtal. Innehållet och målen uppstår utifrån en gemensam diskussion mellan handledaren och den studerande, men i den professionella handledningsdiskussionen ingår alltid specifika utgångspunkter som handledaren ska vara medveten om.