Innehållet i modulen KO1 innefattar att studera bildkonst och annan visuell kultur samt använda mångsidiga visuella, verbala och andra sätt att tolka bilder. Perspektiv som öppnar upp bildkonstens samhälleliga betydelse samt sätt att producera, redigera och visa bilder inom konsten, i miljön och i medier hjälper den studerande att förstå den visuella kulturens bredd och koppling till den vardagliga livsmiljön.
Invandrarmän hänger upp sina målningar på tork

Författare: Aki Pulkkanen