KO2-modulens mångsidiga innehåll som berör alla är på ett naturligt sätt kopplade till vardagen. På den här sidan föreslås konkreta utgångspunkter från vilka man kan närma sig modulens mål när man planerar studieavsnittet och undervisningen. Studieavsnittet kan byggas upp utifrån gruppens och de studerandes olika styrkor och intressen samt med beaktande av var skolan finns. Man kan reflektera över modulens teman i olika skalor: föremål – rum – bostad – byggnad – kvarter – stadsdel – stad – till och med den globala världen. Det personliga kopplas också här till det politiska, eftersom föremålen och lokalerna styr sina användare och möjliggör och begränsar deras verksamhet.
Tyttöjä istuu opiskelemassa yliopistorakennuksen portailla kesällä.

Författare: Heikki Heinonen ja Piritta Malinen