Modulens mål lyfter på ett mångsidigt sätt fram bildernas och den visuella kulturens betydelse: vad som ingår i visualitet, på vilka sätt bilder skapar betydelse och hur man kan förstå bilder. KO3-modulen behandlar också på ett mångsidigt sätt olika former av visualitet i samhället och i kulturer samt olika sätt att läsa och presentera visuell kultur. Med andra ord är det viktigt både på vilka sätt en bild kan läsas och vad som visas och hur; hur en bild synliggörs och av vilka orsaker. Fokus ligger särskilt på medier, deras inflytande och hur de kan läsas kritiskt. I KO3-modulen lyfter man fram de studerandes aktörskap i medier och i annan visuell kultur. Syftet med stödmaterialet är att öppna upp det breda området och möjligheterna för aktörskap.
Kuvituskuva, robotti

Författare: Tomi Slotte Dufva