På den här sidan kan du bekanta dig med pilotprojekten om demokrati- och människorättsfostran och deras resultat.
Kuvituskuva. Kuvassa näkyy tyhjä kokoustila ja osallistujien tauolle jättämiä takkeja, tietokoneita ja muita tarvikkeita. Kuvassa ei ole ihmisiä

Våren 2022 beviljade Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till sammanlagt nio grundskolor i Finland för att genomföra pilotprojekt i anknytning till demokrati- och människorättsfostran. Projektet grundar sig på regeringen Sanna Marins demokratiprogram 2025. Syftet med understödet är att i enlighet med målen som fastställts i grunderna för läroplanen främja och utveckla demokrati- och människorättsfostran under läsåret 2022–2023. Inom projektet kan man vidareutveckla modeller som redan visat sig vara fungerande eller utveckla helt nya verksamhetsmodeller. Avsikten är att verksamhetssätten som utvecklas inom projektet blir en del av den etablerade verksamheten i skolorna. Projektet fokuserar på att utveckla samhörighet och delaktighet, demokratifärdigheter och att påverka den egna näromgivningen samt de mänskliga rättigheterna i undervisningen och i verksamhetskulturen. Modellerna, verksamhetssätt och lösningar som utvecklas inom pilotprojekten kan spridas till och vara till nytta för andra utbildningsanordnare. Två pilotprojekt genomförs på svenska och två som tvåspråkiga pilotprojekt.