Utbildningsanordnaren planerar hur bedömningen av kunnandet skall genomföras för varje examen eller utbildning. Planen utarbetas per kompetensområde i  de fall man i anordnartillståndet begränsat ordnandet av en hel examen.

Planen för bedömningen av kunnandet är ett verktyg i vardagen med vilket utbildningsanordnaren handleder lärare, handledare och bedömare av kunnandet i frågor i samband med bedömning av kunnande. Utbildningsanordnarens uppgift är att följa upp hur planen fungerar och vid behov ändra planen och verksamhetssätt. Planering av bedömningen och uppföljning av genomförandet är en del av utbildningsanordnarens normala kvalitetledningsarbete.

Minimikravet på innehållet i planen finns i anvisningen som undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utfärdat.