Syftet med att göra upp en räddningsplan är att på förhand avlägsna faror och planera åtgärder för nödsituationer och olyckor. På den här sidan hittar du mera information om hur en räddningsplan görs upp.