Att främja jämställdhet och likabehandling hör till läroanstalternas och utbildningsanordnarnas ansvarsuppdrag. Bekanta dig här med uppgörandet av jämställdhetsplanen och planen för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling, utgående från jämställdhets- och diskrimineringslagens stadganden. Nedan hittar du dessutom olika anvisningar, guider och annat stöd i förverkligandet av skyldigheterna.