Prata bok på Helsingfors bokmässa 2020
Prata bok logo

Prata bok arrangerades för första gången under bokmässan i Helsingfors hösten 2019. Elever från Pedersöre i norr till Hangö i söder deltog i mässan. Prata bok arrangeras igen på bokmässan hösten 2020! Helsingfors bokmässa arrangeras den 22-25.10.2020, där Prata bok-programmen arrangeras under torsdagen den 22.10 och fredagen den 23.10. Det är nu dags för er klass att lämna in er ansökan! 

Fyll i ansökan på https://webropol.com/s/pratabok2020, senast den 24.4.2020.

I ansökan kan ni välja bland aktuella böcker ni vill jobba kring, eller ge ett eget förslag på en aktuell finlandssvensk bok. I det här skedet behöver ni välja bok/böcker samt ha en tanke om vad er programidé är. Ni kan utveckla detaljerna till er programidé i ett senare skede.

Ert programförslag kan t.ex. vara en intervju med en författare/illustratör, en diskussion kring ett aktuellt tema, en paneldiskussion eller ett interaktivt program. Programmet bör utgå från en aktuell finlandssvensk författare / illustratör / bok som utkommit våren 2020 eller utkommer hösten 2020. Författaren / illustratören i fråga deltar som gäst i ert program. (Läsrörelsen och SLS sköter koordinationen av författarbesöken, skolan behöver inte själv kontakta gästerna  - endast skicka in sitt förslag.)

De tio klasser som får en möjlighet att delta i bokmässan väljs i början på maj. (Samtidigt kontaktas alla skolor som skickat in en ansökan.)

SLS står för inträdesbiljetterna till mässan för hela klassen, och Läsrörelsen ersätter klassernas resekostnader. För de elever som skall stå på scen ordnas en förberedande dag innan mässan - en i Helsingfors och en i Vasa. Även resekostnaderna för den förberedande dagen ersätts. Klasserna får en uppsättning av den bok som programmet utgår från. 

Alla Prata bok-program streamas live på Läsrörelens YouTube-kanal. Där kan du också se en del av programmen från 2019: på http://bit.ly/lasrorelsen  

 

Prata bok är ett samarbete mellan Läsrörelsen och Svenska Litteratursällskapet, som möjliggör att skolelever från hela Svenskfinland får besöka bokmässan med sin klass och samtala med en rad författare på scenen. Med i samarbetet är också Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf. Prata bok arrangeras med stöd av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

 

Här under finns alla Prata bok-program från 2019. Låt er inspireras och skicka in ert eget förslag inför bokmässan 2020!

 

Torsdag 24.10.2019

KIRJAKALLIO 11.00-11.30 Prata bok: Maresi -krönikor från röda klostret

Romanen Maresi står i centrum för en paneldiskussion med inbjudna gäster. Programmet kombinerar modersmål och litteratur + bildkonst, och elevernas illustrationer/seriestrippar visas under paneldiskussionen. Medverkande: Maria Turtschaninoff och Jenny Lucander. Arr. Läsrörelsen, Karis svenska högstadium åk 8, Förlaget

FISKEHAMNEN 13.00-13.30 Prata bok: Vårt sätt att skriva och läsa (streamas live på Yle arenan)

Om influensare inom den litterära världen. Samtal med Julia Wickholm. Arr. Läsrörelsen, Vasa övningsskola åk 9, Förlaget

KIRJAKALLIO 13.30-14.00 Prata bok: Bokcirkel

Eleverna har utgått från boken Märket av Carina Karlsson, som är baserad på verkliga historiska händelser.  Nu ordnar de en bokcirkel, där också Carina Karlsson deltar.
Arr. Läsrörelsen, Kyrkbackens skola åk 9, Nagu, Schildts & Söderströms

TOUKOLA 14.00-14.30 Prata bok: Visualisering av karaktärerna i Legenden om ögonstenen

Hur ser karaktärerna i Legenden om ögonstenen ut? Hittills har de varit våra inre bilder, nu vill vi visualisera dem! Vi vill vara karaktärerna och vi vill måla dem. Känner Karin Erlandsson igen sina karaktärer då hon möter dem? Arr. Läsrörelsen, Zachariasskolan åk 4, Nykarleby, Schildts & Söderströms

FISKEHAMNEN 14.30-15.00 Prata bok: Skräck som tema i litteratur och film (streamas live på Yle arenan)


Elever diskuterar hurdan skräck som fungerar i skönlitteraturen. De vill också jämföra skräck i böcker med skräckfilmer. Samtal med Kaj Korkea-aho om hans bok Gräset är mörkare på andra sidan. Arr. Läsrörelsen, Skärgårdshavets skola åk 9, Korpo, Schildts & Söderströms

KIRJAKALLIO 15.00-15.30 Prata bok: Zoo-böckerna – är galenskap och humor ett sätt att överleva tonårstiden?


Författarintervju med Kaj Korkea-aho och Ted Forsström. Några av klassens elever intervjuar författarna om tonårstid i kombination med galenskap och humor. Arr. Läsrörelsen, Sursik skola åk 8, Pedersöre, Förlaget


Fredag 25.10.2019

KIRJAKALLIO 11.00-11.30 Prata bok: Varför läsa?

Elever samtalar med Julia Wickholm och läsambassadör Henrika Andersson kring temat: Varför läsa? Arr. Läsrörelsen, Hoplaxskolan åk 8, Helsingfors, Förlaget

FISKEHAMNEN 12.30-13.00    Prata bok: Intervju med författaren Karin Collins kring boken Flickan på udden(streamas live på Yle arenan)


Karin Collins emigrerade till England 2002. I minnet levde Hangö och barndomens somrar kvar. Så starka att de blev till en hel bok med intensiv 70-talskänsla om skrämmande händelser i den idylliska sommarstaden sedda ur ett barns perspektiv. Arr. Läsrörelsen, Hangö gymnasium åk 2, Schildts & Söderströms

KIRJAKALLIO 13.30-14.00 Prata bok: Deckare, spänning och skräck – mysigt eller farligt?

Elever i Botby grundskola träffar Eva Frantz för att prata om deckare, spänning och skräck. Eleverna har själva skrivit deckare under hösten och kommer att prata med Eva om det härliga och det hemska med genren. Arr. Läsrörelsen, Botby grundskola åk 8, Helsingfors, Schildts & Söderströms

KIRJAKALLIO 15.00-15.30 Prata bok: Samarbetet mellan författare och illustratör / Hur illustrerar man sin egen text?


Möte mellan Svenskfinlands aktuella bilderboksförfattare + illustratörer och gymnasister. Bok- och bildsamtal som fördjupar förståelsen för denna multimodala genre. Medverkande: Linda Bondestam, Lena Frölander-Ulf, Jenny Lucander. Arr. Läsrörelsen, Vasa Övningsskolas gymnasium åk 2, Förlaget