Vill du repetera innehållet i Utbildningsstyrelsens fortbildningar Stöd för bedömningen som genomfördes under våren 2021? Här kan du bekanta dig med presentationerna om slutbedömningen också i de fortbildningswebbinarier i vilka du inte hade möjlighet att delta. Presentationer som hölls endast på finska är översatta till svenska i förkortad version. Presentationerna på finska hittar du i sin helhet på motsvarande finska hemsida.
Opettaja ja oppilaita tietokoneen ääressä.