Det är skäl att närma sig materialbaserat skrivande – precis som annat skrivande och överhuvudtaget annan produktion av information – som en process, där det finns tid och rum för arbete och tankar. Under processens gång ska det vara möjligt att be om och få respons, som i den bästa situationen förbättrar det slutliga arbetet och utvecklar skrivfärdigheterna både hos den som ger och den som får respons. I det här materialet ser vi på skrivprocessen som en modell som kan användas i gymnasiet till exempel då man utarbetar svar i läs- och skrivkompetens. Modellen ger också stöd för kamratresponsen som hör till skrivprocessen.