Hoppa till huvudinnehåll

Psykologi i gymnasiet


Undervisningen i psykologi ger eleverna färdigheter att iakkta och förstå människan och de sociala, kulturella och biologiska faktorer som påverkar hennes beteende. Den forskningsbaserade gymnasieundervisningen i psykologi ska användas för att skapa förståelse för människans dagliga liv och vardag.

Psykologi är en vetenskap som mångsidigt undersöker mänsklig aktivitet. Till psykisk aktivitet hör såväl det inre mentala som det yttre beteendet. Innehållet i läroämnet i psykologi är forskningsbaserad.