Utöver material på sidan Rekommendationer och instruktioner finns publikationer om elev- och studerandevård på finska.