Målet med referensramarna för kvalifikationer är att underlätta jämförelser mellan olika länders examina och examensnivåer samt att på det sättet främja mobilitet och livslångt lärande. Nivåerna i referensramarna för kvalifikationer beskriver vad en person som avlagt en examen, lärokurs eller kompetenshelhet vet, förstår och kan göra. Kompetensen beskrivs på det sätt som överenskommits i europeiskt samarbete