Revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 har inletts till följd av de ändringar som görs i lagen om småbarnspedagogik. I huvudsak kommer ändringarna att gälla frågor i anknytning till stödet för barnets utveckling och lärande. I samband med revideringen kommer vi att se över grunderna för planen för småbarnspedagogik som en helhet.

Lapset ja opettaja päiväkodin aamupiirissä.

Information och material i anknytning till revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 uppdateras på den här webbsidan. Sidan uppdateras regelbundet och det lönar sig att följa den aktivt.

Sidan har uppdaterats 18.3.2022 med information om att lp-verktyget nu finns i eGrunder och om en korrigering i grundernas text (läs mera under rubriken Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022).

Sidan har uppdaterats 13.5.2022 med information om introduktionsvideor i användningen av lp-verktyget i eGrunder och om att Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 kan köpas i Utbildningsstyrelsens bokhandel (läs mera under rubriken Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022).

Sidan har uppdaterats 23.6.2022 med länkar till den uppdaterade modellblanketten och anvisningarna om barnets plan samt till den uppdaterade sidan om grunderna för planen för småbarnspedagogik i ett nötskal som innehåller bilder på bland annat mångsidig kompetens och den pedagogiska referensramen (läs mera under rubriken Stödmaterial).

Sidan har uppdaterats 2.11.2022 med information om en paragrafändring i lagen om småbarnspedagogik och hur den ändringen har beaktats i grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 (läs mera under rubriken Rättelse i lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik från och med 1.11.2022)