En central del av den nya gymnasieutbildningen är att övergången för gymnasiet till fortsatta studier och vidare till arbetslivet ska förlöpa smidigare. Den studerande får redan under gymnasiestudierna möjlighet att bekanta sig med högskolestudier och övrig verksamhet som anknyter till högskolorna. På den här sidan har vi samlat information som kan vara till nytta och fungera som utgångspunkt då man planerar hur samarbetet med högskolor ska genomföras i det egna gymnasiet.

Kuvituskuva, nuoret juttelevat koulun edessä

Målet för högskolesamarbetet är att ge de gymnasiestuderande mångsidiga möjligheter att få information om och erfarenhet av högskolestudier. Det centrala målet är att hjälpa de studerande att hitta sin egen väg för fortsatta studier och en framtida karriär. Samarbetet stödjer den studerandes studiemotivation och utvecklar färdigheter som behövs för fortsatta studier.