Modulen KO4 fokuserar på bildkonst i olika tider och på olika platser. Vid sidan av samtidskonsten närmar man sig i modulen även konsthistorien ur den studerandes eget perspektiv och genom den studerandes bildkulturer. I detta stödmaterial reflekterar vi över hur den studerande kan skapa ett meningsfullt förhållande till konst genom att utgå från ett samtidskonstverk och studera hur verket varierar tidigare konst och skapar kopplingar till kulturen och samhället.
Siiri Laine, still-kuvia animaatiovideosta, jonka lähtökohtana toimi René Magritten maalaus "Not to Be Reproduced" (1937)
Siiri Laine, stillbilder från animerad video som utgick från René Magrittes målning "Not to Be Reproduced" (1937)

Författare: Martina Paatela-Nieminen & Heikki Heinonen

Som perspektiv studeras en öppen intertextuell metod, genom vilken man utforskar en process som utvecklas, varierar och är i rörelse. Metoden har utvecklats för studier inom konstfostran, konst och visuell kultur (Paatela-Nieminen 1996, 2001), och har tillämpats på undervisning i många artiklar (bl.a. Paatela-Nieminen & Kupiainen 2019).

För att förstå metoden är det viktigt att förklara begreppet text. Enligt det vidgade textbegrepp som presenteras i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen syftar ordet text på information som uttrycks med hjälp av verbala, visuella, auditiva, numeriska och kinestetiska symbolsystem samt kombinationer av dessa (LPG 2014: 22). Ett intertextuellt textbegrepp innebär att en text förstås som öppen, mångröstad och nätverksaktig; sammanvävda betydelser i linje med det latinska ursprungsordet textum (väv, tyg). Till texten hör en tanke om lån, för även en konstnär har före skapandet av verket sett på konst och verkat med olika influenser, hänvisningar och lån. En text måste också läsas och tolkas. I studiet av ett konstverk för betraktaren med sig sina egna associationer och minnen av andra texter (John Frow 1990).