Eleven har rätt att få stöd för sitt lärande såsom differentiering, stödundervisning och specialundervisning på deltid. Målen i läroplanen är gemensamma för alla och läraren planerar undervisningen och arbetssätten utgående från dem.
Kuvituskuva: opettaja auttaa oppilasta