Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018. Vad förändrades angående sekretess och dataskydd inom småbarnspedagogiken? Utbildningsstyrelsen har producerat videomaterial där man svarar på de vanligaste frågorna som Utbildningsstyrelsen fått om sekretess och dataskydd inom småbarnspedagogiken.

Videomaterialet behandlar följande teman (på finska):

  • Vilka uppgifter är offentliga och vilka är sekretessbelagda inom småbarnspedagogiken?
  • Vad ska tas i beaktande beträffande de pedagogiska dokumenten?
  • Dataskyddsfrågor i anknytning till pedagogisk dokumentation

Videomaterialet och presentationen kan användas separat eller som en helhet inom arbetsgemenskapen och vid team-möten då man utbildar personalen och utvecklar verksamheten.

Som stöd till videomaterialet har Utbildningsstyrelsen utarbetat en presentation: Den nya lagen om småbarnspedagogik – vad förändras angående dataskydd och sekretess? (på svenska)